Ο Καθηγητής Daniel Tröhler του Πανεπιστημίου της Βιέννης, θα είναι ένας από τους κεντρικούς ομιλητές του Συνεδρίου μας.