Αρχική

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
διοργανώνει Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο
στον χώρο του Πανεπιστημίου,
με θέμα:

«Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα:
Σύγχρονες προκλήσεις και προβληματισμοί»,

στις 13, 14 και 15 Μαΐου 2022.