Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα Πρακτικά του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή

Τόμος Α’

Τόμος Β’