Ο Καθηγητής Basilio Monteiro του Πανεπιστημίου St. John’s της Νέας Υόρκης, θα είναι ένας από τους κεντρικούς ομιλητές του Συνεδρίου μας.