Η πρώτη ανακοίνωση του Συνεδρίου, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.