Η πλατφόρμα εγγραφών για το 1ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “«Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σύγχρονες προκλήσεις και προβληματισμοί» έχει πλέον ανοίξει.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν είτε ηλεκτρονικά, μέσω της αντίστοιχης σελίδας, είτε κατά την διάρκεια του Συνεδρίου.

Η εγγραφή περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση των επιστημονικών εργασιών
  • Παρακολούθηση Βιωματικών εργαστηρίων
  • Φάκελο και υλικό του Συνεδρίου
  • Βεβαίωση παρακολούθησης
  • Καφέ κατά τη διάρκεια των επίσημων διαλειμμάτων