Η πρώτη ανακοίνωση του Συνεδρίου, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.

Όσοι/Όσες ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος με προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση ή με θεματικό συμπόσιο θα πρέπει να στείλουν την Περίληψή τους (200-400 λέξεις) μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://conf2022.ptde.uoi.gr, έως τις 28 Ιανουαρίου 2022, προκειμένου να αποσταλεί προς κρίση.

1η Ανακοίνωση Συνεδρίου