Στο πλαίσιο προβολής του Συνεδρίου, οργανώθηκε συνέντευξη τύπου κατά την οποία ο Πρόεδρος του Τμήματος, καθώς και η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ενημέρωσαν τους δημοσιογράφους για την προβληματική και την στόχευση του Συνεδρίου.