Ο Καθηγητής Basilio Monteiro του Πανεπιστημίου St. John’s της Νέας Υόρκης, θα είναι ένας από τους κεντρικούς ομιλητές του Συνεδρίου μας.

Ο Basilio Monteiro, Ph.D. είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μαζικής Επικοινωνίας και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διεθνούς Επικοινωνίας» στο Πανεπιστήμιο St. John (Νέα Υόρκη).

Η ειδίκευσή του είναι στον τομέα της Διεθνούς Επικοινωνίας και Παιδαγωγικής. Μεταξύ άλλων, διδάσκει Επικοινωνία και Παγκόσμια Ανάπτυξη, ΜΜΕ και Δημόσια Πολιτική, ΜΜΕ και Πολιτικές της Ειρήνης, ΜΜΕ και Ανθρώπινα Δικαιώματα, ΜΜΕ και Δημόσια Διπλωματία, Ηθική στην Ψηφιακή Οικολογία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν, επίσης, τις ΤΠΕ και τη διεθνοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την εκπαίδευση και την κοινωνική δικαιοσύνη, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ζώνες συγκρούσεων, τα μέσα ενημέρωσης και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, την επικοινωνία και τη θεολογία, την εκπαίδευση στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, τον ρόλο των ανθρωπιστικών επιστημών στην οικονομία της πληροφορίας/γνώσης, τη διεθνής επικοινωνία και ανάπτυξη, τα μέσα ενημέρωσης και τη δημόσια πολιτική, καθώς επίσης και τη θεολογία της επικοινωνίας.