Εικαστικές παρεμβάσεις στον χώρο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Με αφορμή το Συνέδριο του 2022, το Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών του ΠΤΔΕ, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πραγματοποίησε Εικαστικά projects, δημιουργώντας καλλιτεχνικά έργα μεγάλων διαστάσεων στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου, καταθέτοντας έμπρακτα μια καλλιτεχνική πρόταση για την αξιοποίηση, αναζωογόνηση και αναβάθμιση του δημόσιου Πανεπιστημίου και του δημόσιου χώρου, με σεβασμό και αγάπη στην αισθητική και την Τέχνη.
Οι δράσεις αυτές, μέσω των έργων, υλοποίησαν ιδέες και προτάσεις πάνω σε ζητήματα της Τέχνης που απασχολούν τον χώρο των εικαστικών, συνδέοντας και καλλιεργώντας παράλληλα, τον παιδαγωγικό ρόλο της Τέχνης, την συνεργασία, την ομαδικότητα και την συνδημιουργία, με την συμβολή και συμμετοχή της κυρίας Ελένης Γκοντού, τριών ενεργών καλλιτεχνών, καθώς και φοιτητριών και φοιτητών του Εργαστηρίου των Εικαστικών Τεχνών.

Περισσότερες πληροφορίες.