Το τεύχος περιλήψεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Μπορείτε να το βρείτε κάνοντας click εδώ.