Χώρος διεξαγωγής

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στους χώρους του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.