Σε ποιους απευθύνεται

Το Συνέδριο απευθύνεται σε:

  • Ερευνητές της εκπαίδευσης
  • Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων της εκπαίδευσης 
  • Στελέχη της Εκπαίδευσης
  • Φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες, Διδάκτορες και Μεταδιδάκτορες)
  • Φίλους της Εκπαίδευσης