Οι φοιτητές συνομιλούν

Ειδική Συνεδρία «Οι φοιτητές συνομιλούν»

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου οργανώνεται ειδική συνεδρία, η οποία απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες. Στη συνεδρία αυτή θα παρουσιαστούν ερευνητικές εργασίες στις παραπάνω θεματικές, οι οποίες είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, δίνοντας τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ένας γόνιμος διάλογος σε θέματα επιστημολογίας και μεθοδολογίας της έρευνας.