Οργανωτική Επιτροπή

Οργανωτική Επιτροπή

Βρέλλης Ιωάννης, ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γαλάνη Αλεξάνδρα, ΕΕΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Γκάτσα Τατιάνα, ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γκότοβου Αναστασία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Καρασσαβίδου Ελένη, ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κωστούλα Αναστασία, ΕΕΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Λιακοπούλου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μανικάρου Μεταξούλα, ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Νικολάου Ειρήνη,  ΕΕΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Νικολάου Σουζάνα-Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παπακώστας Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σούλης Σπυρίδων-Γεώργιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ταμίσογλου Χρύσα, ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φυλακτακίδου Αναστασία,  ΕΕΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων