Σημαντικές Ημερομηνίες

Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022
Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022
Ενημέρωση αποδοχής των περιλήψεων

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022
Υποβολή τελικού κειμένου εφόσον επιθυμείτε τη δημοσίευσή του στα Πρακτικά