Υποβολή περίληψης

Όσοι/Όσες ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος με προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση ή με θεματικό συμπόσιο θα πρέπει να στείλουν την Περίληψή τους (200-400 λέξεις) έως τις 28 Ιανουαρίου 2022, προκειμένου να αποσταλεί προς κρίση.

Η υποβολή γίνεται στην παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα (απαιτείται σύνδεση με τον προσωπικό σας λογαριασμό Google)